Kvantová terapie

 

Na tento svět přicházíme jako dokonalé bytosti. Naše síla a zdroj štěstí je přímo uvnitř každého z nás. Všichni si v sebe neseme unikátní dary, schopnosti a talenty, kterých potenciál když využijeme naplno, prožijeme plnohodnotný život ve zdraví, radosti a hojnosti.

Je to právě láska a světlo v nás, které nás vedou cestou života v lehkosti.

 

Někdy se nám ale v životě stává, že jsme v situacích, kdy si nevíme rady, nevidíme řešení a nevíme kterou cestou života se vydat dál. Častokrát je to právě proto, že naše mysl vytváří omezené scénáře podmíněné zkušenostmi z minulosti a v našem živote se tak podvědomě opakuje jistý vzorec chování, vytvářený podle toho, co jsme již v minulosti zažili anebo viděli v našem okolí. 

Možností je ale nekonečně mnoho, stejně tak jako nikdy nekončící a věčné vědomí. Změna perspektivy či uhlu pohledu na jistou situaci anebo chování by tak mohla změnit celkový chod událostí. Vše začíná v klidu a tichosti, kde necháme prostor vedení Vědomí.

Díky kvantové terapii vás bezpečně navedu do ztišeného stavu klidu a relaxace, kde poodsuneme bokem mysl a emoce a propojíme se s vaší vnitřní sílou a zdrojem bezpodmínečné lásky a světla – vyšším Já – Vědomím, kterým jste vy samy a které pro vás vždy chce jen to nejlepší. V průběhu sezení dochází k léčení a ke změně vzorců chování na funkční, které vedou k vytváření a prožití plnohodnotného života. Před terapií si připravte otázky a témata, které byste chtěli zodpovědět. Můžou se týkat všech oblastí fyzického zdraví, emočního stavu, mentálních vzorců či životních situací. Pro efektivní výsledky je potřebná i jistá dávka spolupráce z vaší strany. 

Výsledkem terapie je nalezení vnitřního klidu, propojení se zdrojem vlastní síly - vědomím a vedením a prožíváním plnohodnotného života.